תכנית צבירת נקודות

תקנון

תכנית צבירת נקודות מקנה נקודות לאחר כל רכישה, הניתנות למימוש ברכישה הבאה בצורה של הנחה תמורת נקודות

פרטי ותנאי התכנית להלן הינם מחייבים

 • כל נקודה שווה 1.00 ש"ח (שקל אחד) בעת המימוש
 • על מנת לצבור נקודות, יש להתחבר לחשבון האישי שלכם באתר בד רץ דיזיין. במידה ואין לכם חשבון ניתן לפתוח בקלות ובמהירות. לפתיחת חשבון לחצו כאן
 • צבירת הנקודות ומימוש הנקודות אפשרית רק דרך אתר האינטרנט של חברת בד רץ דיזיין 2008 בע"מ בלבד, ולא דרך החנות הפיזית

תנאי צבירה:

 • כל רכישה מקנה נקודות זכות בגובה 5% מהסכום ששולם, למימוש ברכישה הבאה
  דוגמא: רכישה בסך 500 ש"ח תזכה אתכם ב-25 נקודות (בשווי 25 ש"ח) למימוש ברכישה הבאה.
 • צבירת הנקודות תהיה אך ורק עבור הסכום ששולם בפועל ולא כולל מחיר המשלוח. במידה והתקבלה הנחה באמצעות נקודות ו/או קופונים או במסגרת מחיר מבצע – סכום ההנחה לא ייחשב כסכום לצבירת נקודות לרכישה הבאה.
  דוגמא: רכישה בסך 1000 שקלים ששולמה בחלקה על ידי 100 נקודות, תזכה את הלקוח בנקודות רק לפי הסכום ששולם בפועל (במקרה הזה, הסכום ששולם הינו 900 ש"ח לכן הצבירה תהיה 45 נקודות לרכישה הבאה)
 • יש להיות מחוברים לחשבון בעת ביצוע הרכישה על מנת שחשבונכם יזוכה בנקודות באופן אוטומטי.
 • הנקודות יזוכו לחשבון לאחר אישור התשלום. אין אנו מתחייבים שהזיכוי יופיע באופן מיידי
 • בעת ביטול עסקה או זיכוי חלקי, הנקודות יימשכו (יבוטלו) מחשבון הלקוח בהתאם לגובה התשלום בפועל

תנאים נוספים:

 • אין חובה להשתמש בנקודות בכל רכישה
 • הנקודות תהיינה בתוקף למשך שנה אחת ממועד ביצוע הרכישה שבגינה חשבונכם זוכה בנקודות. לאחר שנה אחת נקודות שלא מומשו יימחקו מהחשבון ולא ניתן יהיה להשיב את נקודות הזכות לחשבון.
 • לא תישלח התראה לפני מחיקת הנקודות מהחשבון (לאחר שנה של אי-מימוש). באחריות הלקוח לעקוב אחר מועד פקיעת הנקודות דרך עמוד "החשבון השלי" באתר
 • הנהלת בד רץ דיזיין 2008 בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל את התכנית בכל עת וללא הודעה מוקדמת, תוך מתן אפשרות ניצול הנקודות הצבורות בחשבון תוך פרק זמן סביר.
 • הנקודות הינן אישיות, לא ניתן להעביר נקודות למשתמש אחר
 • צבירת הנקודות חלה על רכישות שבוצעו החל מחודש אוגוסט 2023 בלבד
 • ט.ל.ח